Zgłoś produkt

Zgłoszeń produktów do Grand Prix Farmacji mogą dokonywać wyłącznie podmioty odpowiedzialne w rozumieniu Ustawy Prawo Farmaceutyczne. Do udziału w Plebiscycie mogą zostać zgłoszone następujące produkty:

  • Leki OTC
  • Preparaty Lecznicze
  • Wyroby Medyczne
  • Suplementy Diety
  • Środki Spożywcze Specjalnego Przeznaczenia Żywieniowego
  • Deromokosmetyki i kosmetyki apteczne
Warunkiem zgłoszenia produktu do udziału w Grand Prix Farmacji jest jego dostępność w aptekach, punktach aptecznych lub w ofercie hurtowni farmaceutycznych. Produkty nie spełniające tego kryterium nie będą ujęte w badaniu.

Zgłoszenie produktu w Grand Prix Farmacji odbywa się za pośrednictwem Karty Produktu. Karta produktu zostaje wydana uczestnikom Projektu, którzy potwierdzili swój udział poprzez:

  • Formularz kontaktowy na stronie Organizatora
  • E-mailem na adres: kontakt@GrandPrixFarmacji.pl
  • Listownie na adres Organizatora
  • Telefonicznie pod numerem biura Programu: 32 20 80 000 lub 32 20 80 748.