Partner merytoryczny

GfK Polonia jest wyłącznym partnerem merytorycznym odpowiedzialnym za opracowanie metodologii plebiscytu Grand Prix Farmacji.
Instytut GfK czuwa także nad prawidłowym przebiegiem badań oraz przygotowuje raporty podsumowujące sondaże w kategoriach projektu.


120 biur GfK na wszystkich kontynentach
dziełalność w ponad 100 państwach
ponad 13 000 specjalistów

Instytut GfK Polonia

jest ośrodkiem badawczym dostarczającym dane dotyczące rynków dóbr konsumpcyjnych, business to business i usług. Za ich pomocą firmy działające na tych rynkach poznają zwyczaje, zachowania i preferencje konsumentów. GfK Polonia prowadzi dla swoich klientów wszystkie rodzaje badań marketingowych i sondaży opinii publicznej, wykorzystując przy tym całe zaplecze intelektualne i metodologiczne GfK.

Rozbudowane, skomplikowane współczesne rynki zmuszają ich uczestników do ciągłej obserwacji i analizy zachodzących procesów. To z kolei powoduje, że oczekiwania w stosunku do firm badawczych stale rosną. Spełniając stawiane przez klientów wysokie wymagania GfK Polonia stale poszerza swą ofertę przez wprowadzenie nowych oraz modyfikowanie dotychczasowych metod badawczych. Zmianom ulegają także sposoby prezentacji zebranych danych. Instytut GfK Polonia oferuje kompletny zestaw narzędzi badawczych pozwalający na zbadanie produktu lub usług na każdym etapie cyklu ich rynkowego życia.

 
GfK dzięki stosowaniu innowacyjnych rozwiązań łączących technologię i naukę, zmienia "big data" w "smart data", zwiększając przewagę konkurencyjną swoich klientów, jednocześnie wzbogacając doświadczenia i decyzje konsumentów.
W swojej działalności badawczej GfK Polonia przestrzega najwyższych standardów oraz kieruje się zasadami etyki sformułowanymi i zawartymi w kodeksie ESOMAR - The World Association of Research Professionals.
GfK Polonia jest członkiem i założycielem Programu Kontroli Jakości Pracy Ankieterów (PKJPA). Stosuje standardy określone w Programie Kontroli Jakości Pracy Ankieterów we wszystkich kategoriach badań.
ALT jakiś

www.gfk.com/pl/Magdalena Linka, Dyrektor Health w GfK Polonia, podsumowuje I edycję Plebiscytu

Naszą rolą w tym przedsięwzięciu było przygotowanie koncepcji metodologicznej Projektu w sposób, który zagwarantuje stworzenie rzetelnych narzędzi badawczych, w oparciu o które zostaną zebrane wiarygodne dane. Uzyskanie tego efektu było możliwe dzięki naszemu doświadczeniu badawczemu i wiedzy pozyskiwanej w projektach realizowanych w obszarze healthcare od wielu lat. Na polskim rynku GfK Polonia wspiera decyzje biznesowe firm blisko od 28 lat.

Nagrodzone w plebiscycie Grand Prix Farmacji preparaty zdobyły uznanie najważniejszych osób – samych pacjentów. Wśród zgłoszonych do konkursu preparatów, pacjenci wskazali te, które sami stosują, ale – co ważne – również te produkty, które najchętniej poleciliby innym pacjentom. Takich rekomendacji mogły udzielić wyłącznie osoby przekonane o skuteczności działania preparatów. Dlatego wszystkim osobom odpowiedzialnym za marki wyróżnione w Plebiscycie należą się słowa uznania.

O wyłonieniu zwycięzców decydowali także farmaceuci, wskazując preparat, który oceniają najlepiej, m.in. pod kątem jakości, skuteczności, czy też bezpieczeństwa. Zwycięstwo uzyskane dzięki głosom farmaceutów to ważne wyróżnienie. Szczególnie, jeśli weźmiemy pod uwagę fakt, że farmaceuta stanowi jedno z głównych źródeł wiedzy pacjenta o produktach leczniczych. Z danych GfK Polonia wynika, że około 20-40% decyzji zakupowych dotyczących preparatów bez recepty podejmowanych w aptece, dokonywanych jest pod wpływem właśnie rekomendacji aptecznej. Dlatego szczególne gratulacje należą się osobom, które pracują nad rozwojem marek i które uzyskały najwięcej głosów wśród tej znaczącej grupy, jaką stanowią farmaceuci.