Godło Grand Prix Farmacji

Zbiorowa rekomendacja to jedna z najsilniejszych reguł mających wpływ na nasze codzienne decyzje zakupowe. W kwestii zdrowia ważne jest, aby były one podejmowane nie tylko w oparciu o opinie ogółu, ale także rekomendacje specjalistów. Godło Grand Prix Farmacji łączy w sobie te dwie cechy, ponieważ przyznawane jest w oparciu o sondaż wśród konsumentów oraz rzetelne badania farmaceutów. Dzięki temu Godło stanowi wyraźny przekaz dla pacjentów, po który produkt, spośród setek dostępnych na rynku, warto sięgnąć. Z kolei dla producentów i dystrybutorów, Godło jest potwierdzeniem najwyższej pozycji w swojej kategorii. Z uwagi na rzetelność przeprowadzonych badań, wyróżnienie stanowi cenny i wiarygodny argument do wykorzystania w kampaniach promujących nagrodzony produkt.
Wg badań przeprowadzonych w 2013r. przez GfK Polonia na zalecenie domu mediowego AEGIS na grupie N=3000 (15-64) wynika, że aż 26% konsumentów uznało za istotny wpływ znaku promocyjnego na decyzje zakupowe.
- Konsumenci ufają godłom promocyjnym
Potwierdzenie pozycji lidera
Rekomendacja pacjentów i farmaceutów
Rzetelna metodologia

Rekomendacja pacjentów i farmaceutów

Prawo do sygnowania produktów Godłem Grand Prix Farmacji zostanie przyznane markom, które otrzymają największą liczbę głosów pacjentów oraz farmaceutów w trakcie ogólnopolskiego badania opinii. Dzięki temu konsumenci sugerujący się przy wyborze znakiem Grand Prix Farmacji, będą mieli pewność, że sięgają po najczęściej polecany produkt w swojej kategorii.