Harmonogram

Luty 2018

Rozpoczęcie prac nad drugą edycją Plebiscytu Grand Prix Farmacji i zgłaszanie uczestników w poszczególnych kategoriach produktowych. W tym okresie zespół Grand Prix Farmacji będzie weryfikował i kwalifikował produkty do udziału w Projekcie.

Listopad 2018 - Styczeń 2019

Przeprowadzenie badań, którymi zostanie objętych 40 kategorii produktowych. W każdej kategorii zostanie wyłoniony jeden Laureat. Próba ujęta w badaniu to minimum 1000 głosów pacjentów i 200 farmaceutów zebranych w każdej z kategorii.

Luty 2019

Wyłonienie 40 Laureatów II edycji Plebiscytu Grand Prix Farmacji.

Marzec 2019

Gala Finałowa II edycji Plebiscytu Grand Prix Farmacji.
Opracowanie raportu podsumowującego II edycję Plebiscytu Grand Prix Farmacji.