Harmonogram

Luty 2018

Rozpoczęcie prac nad drugą edycją Plebiscytu Grand Prix Farmacji i zgłaszanie uczestników w poszczególnych kategoriach produktowych. Przyjmowanie zgłoszeń oraz kwalifikacja produktów do udziału w Plebiscycie potrwa do 31 sierpnia 2018 r. włącznie.

Sierpień-październik 2018

Przeprowadzenie badań, którymi zostanie objętych 40 kategorii produktowych. W każdej kategorii zostanie wyłoniony jeden Laureat. Próba ujęta w badaniu to minimum 1000 głosów pacjentów i 180 farmaceutów zebranych w każdej z kategorii.

Listopad/Grudzień 2018

Wyłonienie 40 Laureatów II edycji Plebiscytu Grand Prix Farmacji.

Styczeń 2019

Gala Finałowa II edycji Plebiscytu Grand Prix Farmacji.

Opracowanie raportu podsumowującego II edycję Plebiscytu Grand Prix Farmacji.